Teslimat Bilgileri


GİRİŞ
Bu sözleşme ile LOGOMARKET A.Ş.' ne  ait olan www.logomarket.com.tr adresli internet sitesinde belirtilen hizmetleri sağlayan Logomarket ile Müşteri, sitenin ve bu site üzerinden satın alınabilen hizmetlerin kullanımı ile ilgili aşağıda belirtilen madde ve koşulları kabul etmiş sayılacaktır. Müşteri, siparişinin internet ortamında Logomarket'e gönderilmesi ile bu sözleşmeye imza atmış
sayılır. Logomarket, Müşterinin siparişini kabul etmekle bu sözleşmeye imza atmış sayılır.

TARAFLAR
Logomarket: LOGOMARKET TEKSTİL TEKNOLOJİLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. ifade eder.

Müşteri: Hizmet ve/veya hizmetlerden faydalanmak için başvurup Müşteri kaydı oluşturmuş kişi, kurum veya kuruluşu ifade eder.

Hizmetler: http://www.logomarket.com.tr Yazılım adresli internet sitesi üzerinden sunulan, satılan ve sağlanan servisler ve hizmetler ve ürünlerin tümünü ifade eder.

1.SÖZLEŞMENİN KONUSU

1.1. İş bu sözleşmenin konusu sitede belirtilen hizmetler ile ilgili karşılıklı hakların korunması ve yükümlülüklerin belirlenmesidir.

1.2. Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.

2.ÜYELİK İŞLEMLERİ

2.1. Üyelik bilgileri, Müşteri tarafından üye olunma sırasında girilen bilgilerdir. Yapılan işlemlerde bu bilgiler kullanılacağından, Müşterinin bu bilgileri hatasız, eksiksiz ve doğru girdiği varsayılmaktadır. Bu konudaki olası bir hatanın mesuliyeti Müşteriye aittir.

2.2. Herhangi bir şekilde kasti olarak yanlış kimlik beyanında bulunan Müşteri, gerçek kimlik veya iletişim bilgilerini sağlayana kadar Ulusal Zen Ajans bu Müşteriye sağladığı hizmetleri durdurma hakkını saklı tutar.

2.3. Müşteri, kendisine Ulusal Zen Ajans tarafından sağlanan her tür üye bilgisi, şifre ve parolanın güvenliğinden kendisi sorumludur. Bu şifre ve parolaların 3. kişilerin eline geçmesi durumunda doğabilecek zararlardan Ulusal Zen Ajans sorumlu tutulamaz.

2.4. Ulusal Zen Ajans kayıtlı Müşteri hesapları üzerinde ihtilafa düşen taraflar durumu kendi aralarında çözmelidir. Ulusal Zen Ajans gerekli gördüğünde hesabın gerçek sahibini teşhis edebilmek için hesabı ve hesaba bağlı hizmetleri duraklatmak ve taraflardan resmi belge yahut bu hususta verilmiş bir mahkeme kararı talep etmek hakkına sahiptir. Bu araştırmalar ya da tarafların ortak beyanı ya da yargı mercii kararı doğrultusunda Ulusal Zen Ajans anlaşmazlık konusu hesabı gerçek hak sahibine aktarır.

3.TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1. GİZLİLİK

3.1.1. Müşterilere ait demografik bilgiler sitenin reklam verenleriyle paylaşılabilir, bu paylaşım Müşterilerin kişisel bilgilerinin aktarılmasını içermez.

3.1.2. Ulusal Zen Ajans, Müşterilerine herhangi bir hizmeti (ödeme altyapısı vb) üçüncü bir taraf aracılığıyla sunduğu takdirde o hizmetin gerçekleşmesi için gerekli bilgiler üçüncü tarafa iletilir. Söz konusu taraf, bu bilgiyi hizmetin gerçekleştirilmesi dışında bir amaçla kullanamaz. Kullanır ise bundan dolayı Logomarket'e sorumluluk yüklenemez.

3.1.3. İş bu sözleşme ile Ulusal Zen Ajans, hizmet verdiği bütün kişi, kurum, kuruluş ve markaları diğer projelerinde referans olarak gösterebilir ve/veya referans gösterdiği kurum ve kuruluşları kendi web sitesi üzerinde yayınlayabilir. Referans olarak ifşa olmak istemeyen kişi, kurum veya kuruluşların bu konuda Ulusal Zen Ajans Müşteri Hizmetlerine bildirim yapmaları gerekmektedir.

3.1.4. Ulusal Zen Ajans internet sitesinden başka sitelere linkler vardır. Ulusal Zen Ajans, bu siteden link verilen diğer sitelerin içeriğinden ve gizlilik politikalarından sorumlu değildir.

3.2. SAİR HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

3.2.1. Ulusal Zen Ajans, satın alınan / satın alınmak istenen ürün açıklamasında “Sadece *** yetkilisi tarafından sipariş verilebilir” ibaresi yok ise, Müşteri’nin sipariş olarak ilettiği ve ücretini ödediği hizmetleri / ürünleri sağlayacaktır. Eğer “Sadece *** yetkilisi tarafından sipariş verilebilir” ibaresi var ise ve müşteri bu üründen sipariş vermiş ve ödemeyi yapmış ise yapılan ödeme iade edilerek sipariş iptal edilir. Herkese satışı açık olan ürünler ile ilgili siparişin kabulü mesajı ile Ulusal Zen Ajans ilgili ücreti tahsil ettiğini kabul edip söz konusu siparişte belirtilen hizmeti / ürünü vereceğini taahhüt etmiş sayılır.

3.2.2. Sipariş kabulü ve ödeme işlemlerin onaylanmasından sonra stok miktarları yeterli ise Ulusal Zen Ajans, Müşteri siparişi detayında bulunan ürünü 3 iş günü içerisinde kargoya verecektir. Stok miktarları yeterli değil ise Ulusal Zen ajans Müşteriye termin süresi verecek ve müşterinin onayı ile belirttiği yeni sürede ürünleri gönderecektir. Müşteri cayma hakkını kullanması halinde Müşterinin yaptığı ödeme iade edilecektir. Kargo ücreti Müşteri’ye aittir.

3.2.3. Müşteri aldığı hizmet dâhilinde Ulusal Zen Ajans tarafından aldığı beyan ve uyarılara uyacağını taahhüt eder. Müşteri, Ulusal Zen ajans tarafından kendisine ücretli ya da ücretsiz ve/veya sınırlı ya da sınırsız olarak verilen hizmetleri, ücretli ya da ücretsiz ve/veya sınırlı ya da sınırsız olarak üçüncü kişilere dağıtamaz ya da satamaz.

3.2.4. Müşteri sahip olduğu ürünleri kullanım, yıkama ve saklama koşullarına göre kullanacağını kabul ve taahhüt eder.

3.2.5. Müşteri aldığı hizmetlerin kullanılması sırasında yürürlükte olan veya sözleşme süresince yürürlüğe girecek olan vergi, harç ve benzer yükümlülüklerin kendisine ait olduğunu ve bunları karşılayacağını kabul ve taahhüt eder.

3.2.6. Ulusal Zen Ajans ürünlere 2(iki) yıl garanti vermeyi kabul ve taahhüt eder.

4.SÖZLEŞME SÜRESİ VE FESİH

4.1. İş bu sözleşme sipariş ve ödeme işlemlerinin internet ortamından Ulusal Zen Ajans’a ulaşması ile birlikte tarafların belirtilen hak ve yükümlülükleri başlar.

4.2. Sözleşme süresi Müşteri’nin ilgili hizmet için sipariş sırasında seçmiş olduğu ödeme periyodu kadardır.

4.3. Taraflar sözleşmenin sona ermesinden 10 iş günü öncesine kadar sözleşmenin süre sonunda sona ereceğini ihtar etmemişler ise sözleşme aynı şart ve hükümler ile önceki sözleşme süresi kadar uzar (ücret hususunda meydana gelen değişiklikler saklıdır).

5.ÜCRET VE ÖDENMESİ

5.1. Logomarket tarafından gönderilen faturalara, herhangi bir anlaşmazlık halinde fatura sahibi tarafından 8 gün içinde yazılı olarak itiraz edilmelidir. Aksi durumlarda fatura aynen kabul edilmiş sayılır.

5.2. Ödeme şekli, KDV farkları sipariş sırasında çıkartılıp toplam miktar Ulusal Zen Ajans tarafından Müşteri’ ye bildirilecektir.

5.3. Müşteriye verilen hizmetler karşılığı olarak Müşterinin ödeyeceği ücret sipariş işlemi sırasında belirtilen miktar kadardır. Belirtilen ücretlere KDV ve kargo ücreti sonradan dahil ederek hesaplanır ve Müşteri’ye bildirilerek tahsilat gerçekleştirilir.

5.4. Ulusal Zen Ajans önceden haber vermeksizin fiyatlar ve tarifeler üzerinde ileriye dönük olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Müşteri fiyat ve tarifelerdeki olası değişiklikleri kabul ettiğini şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.5. Döviz bazında olan ücret fatura tarihindeki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek ödenir.

5.6. Ücret fatura kesim tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonuna kadar; sipariş işlemi sırasında kredi kartı ile ödeme talimatı var ise kredi kartı hesabından çekilir. Kredi kartı ile ödeme talimatı yok ise Müşteri, ücreti, iletişim adresinde belirtilen banka hesap numaralarına veya Logomarket' e elden ödemekle yükümlüdür.

5.7. Ödemenin gecikmesi durumunda Ulusal Zen Ajans kur farkı faturası kesme hakkını saklı tutar.

5.8. Müşteri, iş bu sözleşmeden doğan her tür alacak için Logomarket'in dava ya da icra takibi açması halinde de aylık %5 gecikme faizi, bakiye borç miktarının %20’si kadar cezai şart, %10’u kadar Avukatlık Ücreti ve diğer tüm yasal giderleri ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

6. İLETİŞİM VE BİLGİ ADRESLERİ

6.1. Taraflar, konusu işbu sözleşmeden kaynaklanan her türlü tebligat için sipariş adresinde belirtilen posta adreslerini yasal ikametgah olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

6.2. Bu adreslere yapılan her türlü tebligat, tarafların eline ulaşmasa bile tebliğ edilmiş kabul edilecektir. İş bu adreslere ait değişiklikler diğer tarafa yazılı olarak bildirilmedikçe eski adresler geçerli olacaktır. Ulusal Zen ajans internet sitesinden adres değişikliğine dair yapacağı duyuru yazılı bildirim sayılır.

6.3. Ulusal Zen Ajans sözleşme süresi içinde Müşteriye üyelik bilgilerinde belirtilen posta adresine mesaj, bilgi, yazı, ihtar, ödeme bildirimi, hesap hareket çizelgesi, hesap ekstresi gönderebilir. Müşteri söz konusu elektronik iletilerin alınmadığı ya da kendisine ulaşmadığı iddiasında bulunamayacağı gibi, söz konusu iletilerin gönderildikleri tarihte yasal anlamda tebellüğ etmiş sayılacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

7. KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ

Taraflar, iş bu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda, Ulusal Zen Ajans defter ve bilgisayar kayıtlarının, tarafların göndermiş olduğu elektronik posta ve benzeri iletilerden Ulusal Zen Ajans tarafından muhafaza edileninin, Ulusal Zen Ajans ile Müşteri arasında geçen telefon görüşmesi kayıtlarının, Müşterinin internet ortamında yaptığı ve Ulusal Zen Ajans bilgisayarlarında yedeklenmiş
kayıtlarının, Hukuk Muhakemeleri Kanunu anlamında geçerli, bağlayıcı, kesin ve öncelikli delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda; Ulusal Zen Ajans iş bu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya hiç ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Ulusal Zen Ajans için gecikme, eksik ifa etme veya hiç ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için herhangi bir nam altında Ulusal Zen Ajans’tan tazminat talep edilemeyecektir. “Mücbir sebep” terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, yazılımdan kaynaklanan arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricindeki olaylar olarak yorumlanacaktır.

9.SON HÜKÜMLER

9.1. Ulusal Zen Ajans’a telefon, e-posta ve diğer iletişim yolları ile hakaret, küfür, tehdit ve aşağılayıcı ifadelerde bulunan Müşterilerin üyelikleri iptal edilir. Bu durumdaki Müşterilere satış yapılmaz. Ulusal Zen Ajans bu müşteriler aleyhinde suç duyurusunda bulunma hakkını da saklı tutar.

9.2. Bu sözleşmede belirtilmeyen hususlarda 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

9.3. Ulusal Zen Ajans ilgili yönetmelikle belirlenen esas ve usuller çerçevesinde tanıtıcı bilgilerini internet sitesinde müşterilerin ulaşabileceği şekilde ve güncel olarak bulundurmakla yükümlüdür.

10.YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

İş bu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

İletişim bilgilerinizi yazarsanız stoğa tekrar girdiğinde anında haberiniz olacak.

Ad Soyad
Email
Telefon
Açıklama